Dogodki in prireditve Aktualno Kontakt Kazalo Publikacije
 
 
 
 
  deu eng ita
Pravno obvesti...
 
Namestitev
Slovenia.info
Turistični informacijski center
Ljubljanska ulica 17 - Via Ljubljana 17
6310 Izola - Isola
Slovenija
T: +386 5 640 10 50
F:
+386 5 640 10 52
E:
tic.izola@izola.si
Pravno obvestilo
T+ T -   Print

Pravice intelektualne lastnine
Spletno mesto je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na spletnem naslovu www.izola.eu (v nadaljevanju: Spletno mesto). Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v spletno mesto je Občina Izola. Znak Občina Izola je varovan kot storitvena oziroma blagovna znamka po Zakonu o industrijski lastnini (Ur. list RS št. 45/2001, 96/2002) in mednarodnimi akti ter je registriran pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Vse pravice pridržane.

Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletnem mestu izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletnega mesta (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv
Informacije in gradiva, ki so prikazana na tem Spletnem mestu, lahko uporabnik naloži iz strežnika za svojo osebno, domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.izola.eu ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.izola.eu za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo. Občina Izola , ne odgovarja za obliko in vsebino spletnega mesta, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.izola.eu. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost Občina Izola za vse primere izključena.

Omejitev odgovornosti
Občina Izola se bo trudila, da bodo podatki na Spletnem mestu pravilni in ažurni, vendar Občina Izola niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletnega mesta ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletnega mesta ali nezmožnosti uporabe le-tega. Občina Izola se bo trudil za nemoteno delovanje Spletnega mesta, vendar ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja Spletnega mesta. Občina Izola lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni Spletno mesto.

Varstvo osebnih podatkov
Kakršnekoli podatke, ki jih Občina Izola pridobi na kakršenkoli način preko Spletnega mesta, so namenjeni izključno za rabo Občina Izola in Občina Izola varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001) in Obligacijskem zakoniku.

Splošno
Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletnega mesta se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Kopru. Z uporabo Spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.Kontakt
Turistični informacijski center Izola
Ljubljanska ulica 17
6310 Izola


T: +386 5 640 10 50
F: +386 5 640 10 52
E: tic.izola@izola.si
© 2007 TGZ Izola, g.i.z. | Kontakt | Pravno obvestilo www.portoroz.si Portorož www.koper.si Koper www.piran.si Piran